Psychologie

Řeč těla

Tajná řeč našeho těla může vést k úspěchu, ale i k neúspěchu. V nejkratším setkání může být mnohem více, než jak by se nám mohlo zdát. Je proto nutné věnovat svůj čas a úsilí tomu, abychom se na setkání připravili nejenom verbálně, ale také neverbálně. Výrazně si tak posílíme šance na dosažení téměř všeho, co chceme ze sociálního kontaktu získat nebo vytěžit. Dovedeme-li si poradit s dojmem, kterým působíme, udržíme si skoro vždy kontrolu nad situací. Posílíme tím svou sebedůvěru a sebeúctu.

........

Řeč lidského těla vyjadřují základní pocity, emoce jako je radost, smutek, hněv, zlost, strach, překvapení, zájem, odpor atd. Tyto projevy jsou společným dědictvím celého lidstva bez rozdílů kontinentů, či kultur. Toto prokázalo nezávisle na sobě mnoho vědců. Stejnou základní mimiku a stejná základní gesta mají lidé všech pěti kontinentů. Gesto tedy má hodnotu slova, i když nejčastější chybou při rozboru řeči lidského těla je opírat se o izolovaná gesta. Podobně totiž jako slovo vytržené z kontextu, má různé významy. Řeč lidského těla má tedy svou vlastní gramatiku a interpunkce. Silně se tady prosazuje instinkt a pud sebezáchovy. Ve stresu není lehké ukázat zuby, smích dokáže povzbudit či probudit, ale i odmítnout a ponížit.

Čím výše stojí člověk na společenském žebříčku, tím úspornější jsou jeho gesta a naopak. Podobně platí, že čím jsme starší, brzdíme řeč našeho těla. Moc a věk redukují gesta.

Lháři se prozrazují několika způsoby. Sledujte, zda váš partner v sociálním kontaktu používá méně gestikulace a více se dotýká sám sebe. Obvykle si navíc mne ruce, tahá se za uši nebo nos, dotýká se tváře. Velmi mnoho prozradí mnutí nosu nebo obočí. Lež ve spojení s nepřátelstvím lze rozpoznat podle agresivních pohybů rukou, nohou nebo úst. Ten, kdo neříká pravdu musí však působit přesvědčivě, musí prakticky potlačit všechna gesta a pohyby. Velká snad ano, ale u menších se mu to nepodaří, přestože vnímat mikropohyby tváře je pro nás obtížné. (Pouze při zpomaleném videozáznamu to lze vidět). Malé dítě lže tak, že si zakryje ústa. Je to podvědomé gesto, které se v dospělosti mění více na pohyby rukou. Ruce směřují k tváři a k nosu, objevuje se cukání úst, zúžení očních zornic. Kdo lže méně je přistižen při lži častěji. Mnohem lépe to umí prodavači, zástupci firem a zejména politici. Dokázali mnohem lépe kultivovat řeč svého těla. Navíc mnohem lépe se lže za psacím stolem, ještě lépe pak do telefonu. Proto výmluvy, omluvy a rozchody se sdělují velmi často telefonicky.

Nejlépe prý hovoří ruce. Ruce řeknou "ano" nebo "ne", ale vždy říkají pravdu. Prozrazují přání, pocity, signalizují nálady. Ruce jsou mnohomluvné, nedokáží nic zamlčet, dokonce i tehdy, když jsou hluboko ukryté v kapsách. Vzpomeňme jen nervózní hru prstů, ťukání prsty. Nedokáže-li někdo udržet své prsty v klidu, pomáhá nám vlastně taktizovat a správně jednat. Ruce dávají odpověď na otázky, dělají nabídky i tehdy, když jsou naši partneři v rozpacích. Už z polohy prstů lze vidět, "slyšet" ne, vidět němou, ale jasnou zprávu. Úplně překroucené ruce vyjadřují často zmatek v citovém životě. Ten, kdo užívá toto gesto, se chová většinou nevyzpytatelně. Je komplikovanou osobou. Kdo si hraje s prsty je vyvedený z míry, ztratil oporu i slovní argumenty. Otevřená ruka je magnetickou silou mocí. Otevřenou dlaní přísaháme. Otevřená dlaň vzhůru symbolizuje prosbu, je to ruka, která nic nenabízí, ale prosí. Je také projevem spokojenosti při rozhovoru. Může symbolizovat i podřazenost, což mají nadřízení velmi rádi a laskavě s tím souhlasí. Pokud však šéf použije gesto "prosící ruky", utrpí tím jeho pověst a autorita. Otevřená ruka je nejen symbolem síly a moci, ale i čestnosti. V protikladu k prosící ruce je "přikazovací ruka" otočená dlaní směrem dolů. Příkazy nebo požadavky vyjádřené tímto způsobem nemusí být vysloveny příslušným tónem. Pokud nás někdo poprosí tímto gestem o laskavost, musíme to vlastně považovat za příkaz a nemůžeme jej odmítnout. Je to gesto nadřízeného, nepřinese nám to úspěch. V pracovní hierarchii je toto gesto podřízeného symbolem arogance a drzosti. Ruce jsou opravdu detektory. Dovnitř obrácené dlaně k sobě znamenají zablokovanost a uzavřenost. Nikoho nechceme k sobě pustit. Hovoříme-li na poradě a ti, kteří nás poslouchají si zakrývají dlaní ústa znamená to, že nesouhlasí se vším, co právě říkáme. Je dobré situaci napravit verbálně, odzbrojit otázkou, zda někdo nechce doplnit náš výklad. Tímto si vynutíme vyslovení skrytých námitek.

Desmond Morris tvrdí, že lež lechtá, je to určitě pravda, protože při lži se podráždí nervové buňky naší tváře a mysl potřebujeme uvolnit (začne nás svrbět nos, něco nás lechtá, proto se rukou automaticky poškrábeme, nelze tomu doslova zabránit).

Zajímavé je gesto, kdy si mneme oko, jakoby nám do něj něco spadlo. V řeči těla to znamená: " vím, že je to nehorázná lež, co říkáte, ale když nejde o život...". Zajímavé je i to, že muži si při lži mnou nos, třou oči, zatímco ženy užívají méně nápadná gesta. Mneme-li si ucho znamená to, že bychom si nejradši zacpali obě uši. Je to patrně vylepšené gesto, obměna gesta malých dětí, které se chytají za obě uši, aby nemusely poslouchat výtky. Ten, kdo si položil ruku na ušní boltec nám signalizuje, že už slyšel skutečně mnoho. Pochybnosti a nejistotu v citovém životě odráží gesto, když se ukazováčkem škrábeme za uchem (je zajímavé, že toto gesto opakujeme většinou pětkrát). Uvolňujeme-li ukazováčkem límec, snažíme se uniknout nátlaku. Chceme-li uvolnit vztek, uvolňujeme si límec razantnějším způsobem (upouštíme páru). Prst na ústech pak nekuřákovi nahrazuje cigaretu (je to výraz spokojeného kojence, který pociťuje jistotu). Bubnování prstů po stole si někdy mylně vysvětlujeme jako projev nudy, ve skutečnosti je to gesto netrpělivosti. Bubeníci také signalizují při projevu řečníkovi, že už by měl skončit....

Společenská posezení v zaměstnání jsou i významným místem pro navazování sociálních kontaktů.

Lidé se zpravidla rozčlení do skupinek. Můžeme vklouznout, nikoli vtrhnout do té, která vytvoří otevřený kruh. Je dobré hlavně pozorovat a naslouchat a občas utrousit drobnou poznámku. Zde se naučíte rozumět řeči lidského těla a zde si také ověříte poznatky svého zkoumání. Budete schopni lépe číst záměry a úmysly svých protějšků a také na ně vlastně adekvátně odpovídat.

K pozornosti:

"...Řeč lidského těla prozradí více, než tisíc slov." od: Erhard Thiel

/zpracoval autor: Pawell, 21.06.04, 11:35:16/

Použitá literatura:

Ivan Pavlas - Psychologie pro učitele (1997)

D. Lewis - Tajná řeč těla (1993)


Komentáře k článku

Menu

O mně

Vystudovala jsem chemii, pedagogiku, .. Pracovala jsem v laboratořích, ve školství, .. Mám ráda lidi, zvířata a přírodu. Fascinují mne jevy hmatatelné čili reálné, ale i iracionální čili takové, jež jsou smysly člověka nezaznamenatelné..

Poslední články

Mocná psychosomatika
Životní magnetismus
Analogie s přírodou
Prožívání a chování
Řeč těla

Náhodné fotografie

Náhodná fotografie
Náhodná fotografie
Náhodná fotografie

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek